Helena Vartiainen: Harbour feelings  01 Harbour rose
Helena Vartiainen 2012

  02 Comic rain
Helena Vartiainen 2012

  03 Rug in the sky
Helena Vartiainen 2012

  04 Loveliness of a mosquito
Helena Vartiainen 2013

  05 Silvery moon
Helena Vartiainen 2012

  06 Love shore
Helena Vartiainen 2012

  07 Speedlights
Helena Vartiainen 2012

  08 Heart beats
Helena Vartiainen 2012

  09 A joyful night
Helena Vartiainen 2012

  10 Rays swimming late
Helena Vartiainen 2012

  11 Pennies from heaven
Helena Vartiainen 2012

  12 Empty pockets
Helena Vartiainen 2012

  13 Music balls
Helena Vartiainen 2013

  14 Smoulder Bay
Helena Vartiainen 2013

  15 Hot
Helena Vartiainen 2013

  16 Night balls
Helena Vartiainen 2013

  17 Harbour pike
Helena Vartiainen 2013

  18 Two rhythms
Helena Vartiainen 2013

  19 Swinging
Helena Vartiainen 2013

  20 Flare Bay
Helena Vartiainen 2013

  21 Feast of light
Helena Vartiainen 2013

  22 Delayed fever
Helena Vartiainen 2013

  23 Upthrust
Helena Vartiainen 2013

  24 Play ribbon
Helena Vartiainen 2013

  25 Fortunate day
Helena Vartiainen 2013

  26 Dead of night
Helena Vartiainen 2013

  27 Suddenly gone
Helena Vartiainen 2013

  28 Evening watch
Helena Vartiainen 2013

  29 Bits of fortune
Helena Vartiainen 2013

  30 Home harbour
Helena Vartiainen 2013

  31 Sunday sailors
Helena Vartiainen 2013

  32 Pacing
Helena Vartiainen 2013