Enon Taidekartta 2005


Enon taiteilijat on järjestäytymätön vapaa taiteilijaryhmä, joka koostuu Enossa asuvista ammattitaiteilijoista. Ryhmä syntyi taiteilijoiden tarpeesta tavata toisia kohtalontovereita, ammattitaiteilijoita. Tapaamisten suurin merkitys on keskusteluissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa taiteilijoiden kanssa. Kuvataiteilija jää helposti yksin työskentelyssään ja palautteen saaminen voi jäädä vähäiseksi. Tätä ongelmaa ryhmä pyrkii ratkaisemaan.
 
Kesällä 2005 Enon Taiteilijat organisoi taidetapahtuman otsikolla Enon Taidekartta. Taidekartta koostui useista eri pisteissä sijainneista näyttelykohteista sekä yhteisnäyttelystä Enon Uimaharjussa. Hankkeen toteuttaminen merkitsi Enon taiteilijoille sekä suurta yhteistä ponnistusta että itse kullekin taiteilijalle intensiivistä työjaksoa kiinnostavien näyttelyiden aikaansaamiseksi. Taidekartan myötä on ihmisten mieliin piirtynyt kuva Enosta vireänä taidepaikkakuntana. Taiteilijoiden ja yleisön kohtaaminen kiireettömästi maaseutugallerioissa on tutustuttanut ihmisiä taiteen tekijöihin ja madaltanut kynnystä kohdata taiteilijoita ja taidetta. Hankkeen saama julkisuus ja saatu myönteinen palaute rohkaisevat jatkamaan ja kehittämään yhteistä toimintaa. 

Enon Taidekartta
c/o Helena Vartiainen
Pohjantie 111, 81200 Eno
yhteys(at)enontaidekartta.fi
+358 50 5463 793